Om forfatteren

Alex Somby

Rådgiver

De siste 10 år har jeg bistått ulike team i deres digitaliseringsreiser og vart med på prosessen fra fra A til Å. Dette har innebåret konseptutvikling, kravinnsamling, løsningsdesign, samt implementasjonsstyring. Teamene har jobbet i virksomheter fra bransjer som olje & gass, transport, detaljehandel og e-helse.

Hele min karriere har jeg vart opptatt av relasjonsbygging, strevet mot å skape bedre arbeidsmåter og bygge nyttige løsninger.

I denne bloggen prøver jeg å kommunisere hverdagens utfordringer som ulike team står overfor i deres reise for å bli bedre og å bygge bedre produkter.