Slik oppnår vi hyppigere innovasjon og lavere kostnader!

Hvordan oppstår innovasjon? Er det slik at vi må låse oss inne på et rom med noen få talentfulle mennesker og gjennomføre en «innovation workshop», og når vi er ferdige bygge den store fantastiske løsningen som vi vet kunden absolutt vil ha? Hvordan kan vi sikre oss at ideen vi kommer opp med kommer til nytte for andre? Er de villige til å betale for, eller i det hele tatt bruke løsningen eller produktet vi har satt kurs for å lage?

Når det skal lages et nytt og banebrytende produkt, må man tidlig komme opp med et konsept. Dog kan det å adressere flere større problemstillinger samtidig bli å strekke seg for høyt. Vi har sett nok ambisiøse prosjekter som skal løse alle verdens problemer. Disse feiler gjerne elendig ved å gå langt utover planlagt tid, og bruke langt over avsatt budsjett. 

Kan det være at nøkkelen til suksess er å starte smått, og validere våre konsepter før vi tar neste steg? 

(mer…)