Hvordan gjør man de tøffe prioriteringene?

Vi nærmer oss årskiftet og mange avdelinger og bedrifter sitter med revisjon av sitt strategiske målbilde eller produktveikart. Det er mange ønsker og listene blir fort lange: de fylles med nye ideer, gamle utsatte initiativer og gjerne noen eksperimenter som fort kan anses som risikofylte, men veldig spennende.

Å prioritere blant disse er ofte krevende. Enda mer krevende for en arbeidsgruppe er å komme til konsensus på hva som skal gjøres først og hva skal utsettes til senere. Pareto-prinsippet sier at omtrent 80% av effektene kommer fra 20% av årsakene. Sagt på en annen måte: 80% av selskapets eller prosjektets fordeler kommer fra 20% av tiden de ansatte bruker. I smidig produktutvikling, vil den samme regelen bety at omtrent 80% av verdien kommer fra 20% av produktkøen. Men hvordan kan man enklere prioritere hvilke oppgaver som må inngå i denne “magiske 20%” og med dette oppnå større gevinster. Jeg ønsker å vise dere enkelte teknikker som kan hjelpe dere å gjøre denne prosessen mer effektiv.

(mer…)