Hvordan gjør man de tøffe prioriteringene?

Vi nærmer oss årskiftet og mange avdelinger og bedrifter sitter med revisjon av sitt strategiske målbilde eller produktveikart. Det er mange ønsker og listene blir fort lange: de fylles med nye ideer, gamle utsatte initiativer og gjerne noen eksperimenter som fort kan anses som risikofylte, men veldig spennende.

Å prioritere blant disse er ofte krevende. Enda mer krevende for en arbeidsgruppe er å komme til konsensus på hva som skal gjøres først og hva skal utsettes til senere. Pareto-prinsippet sier at omtrent 80% av effektene kommer fra 20% av årsakene. Sagt på en annen måte: 80% av selskapets eller prosjektets fordeler kommer fra 20% av tiden de ansatte bruker. I smidig produktutvikling, vil den samme regelen bety at omtrent 80% av verdien kommer fra 20% av produktkøen. Men hvordan kan man enklere prioritere hvilke oppgaver som må inngå i denne “magiske 20%” og med dette oppnå større gevinster. Jeg ønsker å vise dere enkelte teknikker som kan hjelpe dere å gjøre denne prosessen mer effektiv.

(mer…)

Slik oppnår vi hyppigere innovasjon og lavere kostnader!

Hvordan oppstår innovasjon? Er det slik at vi må låse oss inne på et rom med noen få talentfulle mennesker og gjennomføre en «innovation workshop», og når vi er ferdige bygge den store fantastiske løsningen som vi vet kunden absolutt vil ha? Hvordan kan vi sikre oss at ideen vi kommer opp med kommer til nytte for andre? Er de villige til å betale for, eller i det hele tatt bruke løsningen eller produktet vi har satt kurs for å lage?

Når det skal lages et nytt og banebrytende produkt, må man tidlig komme opp med et konsept. Dog kan det å adressere flere større problemstillinger samtidig bli å strekke seg for høyt. Vi har sett nok ambisiøse prosjekter som skal løse alle verdens problemer. Disse feiler gjerne elendig ved å gå langt utover planlagt tid, og bruke langt over avsatt budsjett. 

Kan det være at nøkkelen til suksess er å starte smått, og validere våre konsepter før vi tar neste steg? 

(mer…)